เตรียมพบกับการกลับมาสุดยิ่งใหญ่ ของ The Star ที่จะแตกตัวออกมาเป็นรูปแบบที่หลากหลาย DIVA DIVO, ROCK, ลูกทุ่ง และปรากฏการณ์ที่จะอุบัติขึ้นครั้งแรก